Benieuwd hoe goed jij gescoord hebt? Hieronder vind je alle antwoorden.

Bekijk hieronder de antwoorden op alle vragen

Benieuwd naar de juiste antwoorden bij de vragen? Hieronder vind je een overzicht van alle vragen met bijhorende antwoorden.

Vraag 1 van 30

Mijn kind van 15 breekt zijn been met voetballen en wordt met een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Gaat dit van mijn eigen risico af?
Mijn kind van 15 breekt zijn been met voetballen en wordt met een ambulance vervoerd naar het ziekenhuis. Gaat dit van mijn eigen risico af?

Ja

Nee

Dat verschilt per verzekeraar

Toelichting
Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico.

Vraag 2 van 30

Is het eigen risico voor iedereen met een basisverzekering verplicht?
Is het eigen risico voor iedereen met een basisverzekering verplicht?

Ja

Nee

Toelichting
Niet iedereen betaalt het eigen risico. Het verplicht eigen risico geldt pas vanaf 18 jaar. Jongeren tot 18 jaar betalen dus nooit verplicht eigen risico. Voor sommige zorgvormen, zoals huisartsenzorg, verloskundige en wijkverpleging betaal je ook geen eigen risico.

Vraag 3 van 30

Hoeveel procent van de Nederlandse zorgverzekerden had volgens onderzoek van de NZA een aanvullende verzekering in 2017?
Hoeveel procent van de Nederlandse zorgverzekerden had volgens onderzoek van de NZA een aanvullende verzekering in 2017?

72%

84%

91%

Toelichting
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2018-07/acm-nza-rapport-beter-kiezen-op-de-polismarkt.pdf

Vraag 4 van 30

Waar kan ik mijn zorgtoeslag aanvragen en beheren?
Waar kan ik mijn zorgtoeslag aanvragen en beheren?

Via mijn werkgever

Bij de belastingdienst

Via mijn huisarts

Via mijn zorgverzekeraar

Toelichting
Bij de belastingdienst. Via de website van de belastingdienst of Mijn toeslagen en bij belastingkantoor of een toeslagenservicepunt.

Vraag 5 van 30

Op welke datum zijn de zorgverzekeraars uiterlijk verplicht om de premies voor 2019 bekend te maken?
Op welke datum zijn de zorgverzekeraars uiterlijk verplicht om de premies voor 2019 bekend te maken?

12 November

12 December

31 December

23 November

Toelichting
Op 12 November ontvang je uiterlijk de premie voor 2019. Tot en met 2016 was dit 19 november. De overstapperiode is verlengd omdat voor het bepalen van de zorgtoeslag en de premie voor wanbetalers de premies eerder bekend moesten zijn. De deadline geldt overigens alleen voor bestaande polissen. Na 12 november mogen er nog wel nieuwe polissen op de markt komen.

Vraag 6 van 30

Hoeveel procent van de Nederlandse zorgverzekerden had in 2017 een premieachterstand van tenminste 6 maanden?
Hoeveel procent van de Nederlandse zorgverzekerden had in 2017 een premieachterstand van tenminste 6 maanden?

2,2%

1,7%

1,4%

Toelichting
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/42/weer-minder-wanbetalers-zorgverzekering

Vraag 7 van 30

Met hoeveel procent groeien de netto zorguitgaven in 2019 in Nederland?
Met hoeveel procent groeien de netto zorguitgaven in 2019 in Nederland?

3%

7%

9%

Toelichting
Komend jaar is er 71 miljard euro beschikbaar voor de zorg. Dat is 5 miljard meer dan dit jaar. De netto zorguitgaven groeien daarmee met 7 procent. Vanwege demografische ontwikkelingen wordt er meer zorg geleverd en er komen meer banen bij in de zorg. Ook zijn er nieuwe behandelingen, medische hulpmiddelen en medicijnen beschikbaar. Bovendien stijgen de lonen en ook de prijzen in de zorgsector. Als de hogere lonen en prijzen niet meegerekend zouden worden, gaat het om een groei van 3,5 procent.

Vraag 8 van 30

Ik maak me zorgen of ik het eigen risico wel in één keer kan betalen. Is het mogelijk om dit gespreid te betalen?
Ik maak me zorgen of ik het eigen risico wel in één keer kan betalen. Is het mogelijk om dit gespreid te betalen?

Ja

Nee

Dat verschilt per verzekeraar

Toelichting
Ja, als je verwacht dat je in het komende jaar zorgkosten gaat maken, is het mogelijk om je eigen risico in 10x te betalen. Zo voorkom je dat je dit in één keer moet afrekenen. Dit is alleen mogelijk voor het verplichte eigen risico van € 385,-. Mocht je aan het eind van het jaar minder zorgkosten hebben gemaakt, krijg je het teveel betaald bedrag terug. Kijk op de website voor de voorwaarden.

Vraag 9 van 30

Ik heb mijn zorgverzekering op 15 december 2018 opgezegd. Tot wanneer kan ik een nieuwe basisverzekering afsluiten?
Ik heb mijn zorgverzekering op 15 december 2018 opgezegd. Tot wanneer kan ik een nieuwe basisverzekering afsluiten?

31-01-2019

31-12-2018

31-12-2019

Toelichting
http://www.zorgverzekeraars.nl/zorgstelsel/jaarlijks-overstappen/

Vraag 10 van 30

Mijn partner is mijn mantelzorger. Is er een algemene vergoeding voor mantelzorgers vanuit de basisverzekering?
Mijn partner is mijn mantelzorger. Is er een algemene vergoeding voor mantelzorgers vanuit de basisverzekering?

Ja

Nee

Toelichting
Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorg. Als mantelzorger kun je echter wel aanspraak maken op een aantal vergoedingen. Zo zijn er in bepaalde gevallen vergoedingen voor reizen en parkeren, bestaat er individuele bijzondere bijstand en is er extra kinderbijslag voor gehandicapte kinderen.

Vraag 11 van 30

Er is een kind geboren binnen het gezin. Ben ik verplicht dit te melden bij de verzekeraar en zo ja wanneer?
Er is een kind geboren binnen het gezin. Ben ik verplicht dit te melden bij de verzekeraar en zo ja wanneer?

Nee, dat hoeft niet

Ja, binnen 14 dagen

Ja, binnen 4 maanden

Toelichting
http://www.zorgverzekeraars.nl/zorgstelsel/geen-premie-voor-kinderen/

Vraag 12 van 30

Wat is een naturapolis?
Wat is een naturapolis?

Een polis waarbij je zelf kan kiezen naar welke zorgverlener je gaat zonder bijbetaling

Een polis waarbij je naar een gecontracteerde zorgverlener moet voor volledige vergoeding

Vraag 13 van 30

Ik ben een alleenstaande met een jaarinkomen van € 23.880. Op hoeveel zorgtoeslag kan ik per maand rekenen in 2019?
Ik ben een alleenstaande met een jaarinkomen van € 23.880. Op hoeveel zorgtoeslag kan ik per maand rekenen in 2019?

€ 87

€ 64

€ 52

Toelichting
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/zorgtoeslag/voorwaarden/inkomen/bedragen-zorgtoeslag-per-maand

Vraag 14 van 30

Hoe heet de toezichthouder die controleert of zorgverzekeraars goed de Zorgverzekeringswet uitvoeren?
Hoe heet de toezichthouder die controleert of zorgverzekeraars goed de Zorgverzekeringswet uitvoeren?

NZa

DNB

AFM

ACM

Toelichting
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is toezichthouder en controleert of verzekeraars zich houden aan de normen, regels en voorwaarden die zijn vermeld in de Zvw.

Vraag 15 van 30

Sinds wanneer geldt er een eigen risico op de basisverzekering?
Sinds wanneer geldt er een eigen risico op de basisverzekering?

2002

2005

2008

2012

Vraag 16 van 30

Mag een zorgverzekeraar mij weigeren voor de basisverzekering?
Mag een zorgverzekeraar mij weigeren voor de basisverzekering?

Ja, op basis van je leeftijd of gezondheid

Nee, dat mag nooit

Vraag 17 van 30

Is een aanvullende verzekering voor iedereen verplicht?
Is een aanvullende verzekering voor iedereen verplicht?

Ja

Nee

Toelichting
Er zijn 2 soorten zorgverzekeringen: een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Een basisverzekering is verplicht, een aanvullende verzekering niet.

Vraag 18 van 30

Hoeveel van het zorgverzekeringsgeld betalen we via de belasting en niet via de premie?
Hoeveel van het zorgverzekeringsgeld betalen we via de belasting en niet via de premie?

17%

42%

50%

Vraag 19 van 30

Mag een zorgverzekeraar meer premie aan jou vragen voor de basisverzekering omdat je een slechte gezondheid hebt?
Mag een zorgverzekeraar meer premie aan jou vragen voor de basisverzekering omdat je een slechte gezondheid hebt?

Ja

Nee

Vraag 20 van 30

Hoeveel % van jouw premie wordt ongeveer besteed aan zorgkosten?
Hoeveel % van jouw premie wordt ongeveer besteed aan zorgkosten?

78%

87%

96%

Vraag 21 van 30

Ik sta momenteel onder behandeling in het ziekenhuis. Kan ik nu wel overstappen van zorgverzekeraar?
Ik sta momenteel onder behandeling in het ziekenhuis. Kan ik nu wel overstappen van zorgverzekeraar?

Ja

Nee

Vraag 22 van 30

Waarvoor staat de afkorting DBC?
Waarvoor staat de afkorting DBC?

Diagnose Behandel Combinatie

Diagnose bij calamiteiten

Diagnose bij contractzorg

Dokter Beroepen Cyclus

Vraag 23 van 30

Als ik een klacht heb over mijn zorgverzekering die niet opgelost wordt, waar kan ik dan terecht?
Als ik een klacht heb over mijn zorgverzekering die niet opgelost wordt, waar kan ik dan terecht?

Nibud

ACM

NZA

SKGZ

Toelichting
SKGZ behandelt klachten van consumenten rond de zorgverzekering.

Vraag 24 van 30

Worden alternatieve geneeswijzen vergoed vanuit de basisverzekering?
Worden alternatieve geneeswijzen vergoed vanuit de basisverzekering?

Ja

Nee

Vraag 25 van 30

Betaal ik een eigen risico voor de huisarts?
Betaal ik een eigen risico voor de huisarts?

Ja

Nee

Toelichting
Een bezoek aan de huisarts valt niet onder het verplicht eigen risico. Je kunt daarom het beste eerst naar de huisarts gaan als het niet gaat om een spoedgeval.

Vraag 26 van 30

Heb je met een natura-verzekering altijd vrije keuze van zorgverlener?
Heb je met een natura-verzekering altijd vrije keuze van zorgverlener?

Ja

Nee

Toelichting
Het belangrijkste verschil tussen de natura- en restitutiepolis zit in hoe vrij je bent om zelf je eigen zorgverleners te kiezen. Bij een naturapolis maakt de verzekeraar afspraken met een aantal zorgverleners. Alleen bij deze zorgverleners krijg je de volledige vergoeding, zoals die geldt voor jouw verzekering. Ga je naar een andere arts of een ander ziekenhuis? Dan vergoedt de verzekeraar vaak maar 50 tot 80 procent. Door de beperkte vrije zorgkeuze is een naturapolis altijd goedkoper dan een restitutiepolis bij dezelfde verzekeraar.

Vraag 27 van 30

Wie bepaalt ieder jaar welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt binnen de basisverzekering?
Wie bepaalt ieder jaar welke zorg voor vergoeding in aanmerking komt binnen de basisverzekering?

De overheid

De zorgverzekeraars

De NZA

Toelichting
Het basispakket is bepaald door de overheid. De inhoud kan jaarlijks veranderen. De overheid stelt ook de hoogte van het eigen risico en de hoogte van de zorgtoeslag vast

Vraag 28 van 30

Welke instantie houdt het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg?
Welke instantie houdt het toezicht op de kwaliteit en veiligheid van zorg?

IGJ

NZA

ACM

Vraag 29 van 30

Hoeveel procent van alle Ditzo zorgverzekerden hebben er in 2017 gebruik gemaakt van de huisarts? (Antwoord in percentage met 1 cijfer achter de komma)
Hoeveel procent van alle Ditzo zorgverzekerden hebben er in 2017 gebruik gemaakt van de huisarts? (Antwoord in percentage met 1 cijfer achter de komma)

77,1%

Dit was een open vraag

Toelichting
Antwoord is nog niet bekend

Vraag 30 van 30

Hoeveel fysiotherapie behandelingen heeft Ditzo vergoed in 2017?
Hoeveel fysiotherapie behandelingen heeft Ditzo vergoed in 2017?

255.879

Dit was een open vraag

Toelichting
Antwoord is nog niet bekend